Vier voordelen van Muziek op Schoot | Casa dei Bambini
16238
post-template-default,single,single-post,postid-16238,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Vier voordelen van Muziek op Schoot

Muziek op Schoot

Vier voordelen van Muziek op Schoot

Muziek op Schoot met Zdenka deel 1!

Voor kinderen is muziek op schoot vaak een aangenaam momentje. Het is een moment van gezelligheid en vreugde en het geeft hen een gevoel van saamhorigheid. Maar daarnaast doet muziek ook bijzonder veel met de hersenen van jonge kinderen. Net daarom zetten wij van kinderdagverblijf Casa dei bambini in op muziek op schoot. De voordelen van muziek op schoot zijn per slot van rekening niet te onderschatten.

# 1. Goed voor de sociale ontwikkeling van het kind

Tijdens hun ontwikkelingsproces kijken kinderen gigantisch op naar volwassenen. Ze volgen het voorbeeld van de volwassene en leren zo om bepaalde taken zelfstandig uit te voeren. Dit is wat we het concept van de zone van de naaste ontwikkeling noemen, zoals uiteengezet door Lev Vygotski. Door in te zetten op muzikale ervaringen in groep wordt het individueel leervermogen van kinderen gestimuleerd en leren ze niet alleen van de dirigerende volwassene, maar ook van elkaar. Muziek brengt nu eenmaal vreugde en saamhorigheid met zich mee, terwijl kinderen ook leren hoe ze onderling moeten samenwerken en dat er daarvoor een aantal afspraken nodig zijn.

# 2. Positief voor taalontwikkeling

Om kinderen tot praten aan te zetten moeten ze iets hebben om over te vertellen. Door ze zelf verschillende instrumenten te laten ontdekken, kunnen ze spontaan vertellen hoe ze dit ervaren en waarmee ze bepaalde geluiden associëren. Het is een ideale manier om drempels weg te nemen bij timide kinderen die voor het eerst naar ons kinderdagverblijf komen.

Daarnaast leren ze op een toegankelijke manier nieuwe woorden, net zoals het leggen van verbanden tussen die woorden. Door te dansen, te zingen en te bewegen met diverse materialen, zoals sjaaltjes of herfstblaadjes, worden de kinderen op een leuke manier gestimuleerd om stem, spraak en taal te ontwikkelen. Daarnaast draagt het bij aan het fonetisch bewustzijn van het kind omdat ze klanken leren te onthouden en uiteindelijk ook kunnen koppelen aan specifieke letters, wat nu eenmaal eigen is aan ons klankschrift. Hierdoor leggen ze al op jonge leeftijd de basis voor begrijpend lezen.

# 3. Stimulans voor het auditief geheugen

Maar als liedjes goed zijn voor taalontwikkeling, waarom bevatten ze vaak onzinwoorden? Dat is omdat het voor de kinderen heel leerrijk is om te spelen met spraak, stem en verschillende klanken. Ze leren geluiden en uitspraken nabootsen, maar moeten daarbij ongelofelijk veel aandacht aan de dag leggen. Breinwetenschappers als Erik Scherder en Jelle Jolis hebben al meermaals bevestigd dat het helpt om stevige breinconnecties te legen en pleiten niet voor niets voor een duidelijke plek voor muziekonderwijs. Het stimuleert per slot van rekening niet alleen de spraakontwikkeling, want diezelfde connecties zijn ook onontbeerlijk voor het verder ontwikkelingsproces van het kind.

# 4. Zichzelf leren ontdekken

Muziek is ook persoonlijke ontwikkeling en daar ondersteunen wij van Casa dei bambini de kinderen voortdurend in. Tijdens onze wekelijkse muzikale sessie mogen de kinderen zelf keuzes maken en mogen ze voorkeuren hebben, maar worden ze ook gestimuleerd om eens andere werkjes of instrumenten te ontdekken. Ook thuis kan je daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door een muziekmandje te maken en daarover duidelijke afspraken te maken.

Wij wensen jullie veel muzikaal plezier. Laat zeker van jullie horen via onze sociale media kanalen.